Thông tin Bác sĩ
Họ & tên Nguyễn Văn Dũng
Chức danh Bác sỹ CK 1 - Cố vấn nha khoa
Đơn vị công tác Bệnh viện Quân y 103
Trình độ chuyên môn
Bác sỹ chuyên khoa 1 Bệnh viện Quân y 103
Chứng chỉ Chỉnh nha bệnh viện Việt Nam - Cuba
Chứng chỉ Implant bệnh viện Việt Nam - Cuba